Kurs KPP - czym jest i kto powinien go przejść?

Kurs KPP - czym jest i kto powinien go przejść?

Kwalifikowana pierwsza pomoc, czyli w skrócie KPP, to pomoc udzielana przez odpowiednio przeszkolonego ratownika osobie, której zdrowie lub życie jest zagrożone. Trzeba jednak jasno zaznaczyć, iż jest to inny rodzaj pomocy niż pierwsza pomoc, której może udzielić każdy świadek zdarzenia, nawet bez odpowiednich kwalifikacji. Czym dokładnie jest KPP i kto może zdecydować się na udział w kursie dającym uprawnienia do udzielania tego typu pomocy? Oto najważniejsze informacje na ten temat. 

KPP, czyli co?

Jak w najprostszy sposób opisać to czym właściwie jest kwalifikowana pierwsza pomoc? Jest to rodzaj pierwszej pomocy, który należy umiejscowić między pomocą udzielaną przez każdego świadka zdarzenia a medycznymi czynnościami ratunkowymi, które są już wykonywane przez pielęgniarkę, lekarza albo ratownika medycznego. Taka pomoc jest już udzielana na szpitalnym oddziale ratunkowym lub też w trakcie interwencji pogotowia ratunkowego.

Aby móc udzielać tego specyficznego typu pomocy poszkodowanym, konieczne jest ukończenie specjalnego kursu. Dzięki niemu można zdobyć niezbędne do tego kwalifikacje. Należy jednak podkreślić, że przejście kursu KPP nie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień, jakie posiada ratownik medyczny. Nie możemy zatem sądzić, że dzięki niemu staniemy się pełnoprawnymi ratownikami, którzy mają prawo do podejmowania medycznych czynności ratunkowych.

Kurs KPP - dla kogo jest przeznaczony?

Kurs KPP jest skierowany w pierwszej kolejność do wszystkich tych osób, które ze względu na swoją pracę mogą mieć często do czynienia z sytuacjami, które będą wymagały podejmowania działań związanych z ratownictwem. Osoba zgłaszająca się na kurs nie musi posiadać wykształcenia medycznego. Zdobyta w trakcie zajęć wiedza gwarantuje uczestnikom uzyskanie najszerszych możliwych kompetencji w ramach ratowania zdrowia i życia, bez wspomnianego wykształcenia medycznego.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy powinny przejść przede wszystkim osoby, które pracują w różnych jednostkach, będących w jakiś sposób powiązanymi z Państwowym Ratownictwem Medycznym. Są to między innymi pracownicy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Wodnego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Policji, Wojska, Straży Granicznej, czy nawet Straży Miejskiej. Oprócz tego, kurs KPP jest też zalecany wszystkim osobom, które ochraniają lub organizują imprezy masowe.

Kurs KPP - jak przebiega?

Zakres wiedzy jaką powinien zdobyć uczestnik kursu KPP jest zdefiniowany przez rozporządzenie o kwalifikowanej pierwszej pomocy, które jest częścią ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zakres ten jest jednak bardzo szeroki, dlatego należy zwracać uwagę na to, aby kurs jaki wybierzemy obejmował wszystkie wymagane zagadnienia. Na koniec kursu, jego uczestnicy podchodzą do egzaminu. Jeśli jego wynik będzie pozytywny zdobywają automatycznie tytuł ratownika, który jest ważny przez 3 lata. Po upływie tego okresu, osoba chcąca wciąż posiadać uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, musi podejść do egzaminu recertyfikacyjnego. 

Dowiedz się więcej na szkolenia-gw.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Bądź na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi, motoryzacyjnymi i technologicznymi z kraju i ze świata.