Rynek walutowy a dług publiczny i deficyt budżetowy

Rynek walutowy a dług publiczny i deficyt budżetowy

​Wycena par walutowych na rynku Forex jest zależna od wielu czynników związanych z polityką. Co warto wiedzieć o wpływie poszczególnych aspektów na kursy?

Analiza fundamentalna na rynku Forex

Ocena sytuacji gospodarczej i politycznej poszczególnych krajów, które posługują się walutami obecnymi w danej parze walut, to podstawa analizy technicznej na rynku Forex. Przeprowadzenie jej w odpowiedni sposób wymaga jednak stałego śledzenia aktualności, a także wiedzy o tym, jak poszczególne czynniki wpływają na kursy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć deficyt budżetowy, a także zależny od niego dług publiczny – do tego warto być na bieżąco z poziomem inflacji oraz wysokością stóp procentowych.

Odpowiednie przeprowadzenie analizy fundamentalnej to dobry sposób, by zminimalizować ryzyko utraty środków na rynku Forex. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie, które pomaga zrozumieć rynek walutowy – warto zwrócić uwagę również na analizę techniczną. Aby móc wykorzystać jej potencjał, dobrym pomysłem będzie założenie konta na platformie oferującej bezpośredni dostęp do kluczowych wskaźników. Takie rozwiązania są oferowane m.in. przez duński bank Saxo.

Deficyt budżetowy i dług publiczny

Przed opisaniem wpływu tych czynników na rynek Forex warto zająć się samą definicją tych dwóch istotnych pojęć. Deficyt budżetowy to nic innego, jak nadwyżka wydatków danego kraju nad dochodami w ramach jednego roku. Po upływie danego okresu fiskalnego jego wartość jest dodawana do istniejącego długu publicznego, czyli aktualnego, łącznego zadłużenia wszystkich podmiotów publicznych. Co istotne, do długu nie zalicza się wzajemnych zobowiązań w ramach sektora finansów publicznych. Warto przy tym zwrócić uwagę na kilka rodzajów deficytu budżetowego:

  • rzeczywisty – właściwa różnica pomiędzy wydatkami a dochodami;
  • strukturalny – hipotetyczna różnica, która miałaby miejsce przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków w ramach państwowej gospodarki;
  • cykliczny – powiązany ze standardowym cyklem koniunkturalnym i jego wpływem na dochody oraz wydatki państwa.

Dług publiczny i deficyt budżetowy a rynek Forex

Co do zasady spadek deficytu budżetowego – lub nadwyżka, która łączy się także ze zmniejszeniem wartości długu publicznego – jest pozytywnym sygnałem dla gospodarki kraju. W takiej sytuacji można spodziewać się umocnienia waluty, co będzie mieć przełożenie także na sytuację na rynku Forex. Wynika to z faktu, że spadek deficytu oznacza poprawę sytuacji ekonomicznej kraju posługującego się daną walutą. Przeważnie towarzyszy mu także wzrost popytu na towary oraz usługi. W przypadku rosnącego deficytu oraz długu publicznego może za to nastąpić osłabienie waluty. Nie jest to jednak reguła – jeśli tempo wzrostu jest stosunkowo małe, zazwyczaj nie odbija się to w znaczący sposób na rynku Forex.

Co jeszcze wpływa na wycenę walut?

W kontekście czynników politycznych wpływających na rynek walutowy należy zaznaczyć przede wszystkim inflację oraz wysokość procentowych. Zarówno ich wzrost, jak i spadek na ogół idą ze sobą w parze. Kontrolowane zmiany przeważnie w niewielkim stopniu odbijają się na wycenie walut, jednak w razie szybkiego tempa wzrostu należy spodziewać się niepewności dotyczącej inwestycji oraz osłabienia waluty. Dodatkowo istotne będą kwestie takie jak polityka fiskalna i gospodarcza kraju, relacje z innymi państwami czy wpływ wyborów na wycenę par walutowych.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Bądź na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi, motoryzacyjnymi i technologicznymi z kraju i ze świata.