Co można stracić, a co zyskać na cesji długu?

Co można stracić, a co zyskać na cesji długu?

  • Cesja wierzytelności to przekazanie praw do długu na inny podmiot, pozwala pierwotnemu wierzycielowi zająć się swoją podstawową działalnością, np. sprzedażą kredytów czy usług telekomunikacyjnych zamiast dochodzenia zobowiązania.
  • Zmiana wierzyciela dla wielu dłużników jest powodem do niepokoju, mimo że prawo dokładnie określa ramy, w jakich może dojść do przekazania zobowiązania.​
  • Cesja otwiera przed dłużnikiem nowe możliwości, a współpraca z doradcami jest okazją do renegocjacji warunków spłat zobowiązania i wyjścia z problemów finansowych.

Zdarza się, że nie płacimy na czas rachunków za telefon lub, pożyczając pieniądze w instytucji finansowej, opóźniamy się ze spłatą zobowiązania. Kiedy pojawiają się zaległości, a odsetki rosną, bardzo prawdopodobne jest, że po odbiór należności zgłosi się do nas zupełnie inna instytucja – firma windykacyjna. W jaki sposób dochodzi do sprzedaży długu i na jakich zasadach działa cesja wierzytelności?

Jak działa cesja? Jakie są jej wady?

Opóźnienia w spłacie długu u pierwotnego wierzyciela mogą skutkować wzrostem odsetek i kosztów prowadzonych przez niego działań windykacyjnych. Mechanizm sprzedawania i kupowania wierzytelności powstał w polskim prawie m.in. po to, aby firmy mogły koncentrować się na swojej podstawowej działalności zamiast na odzyskiwaniu zaległości finansowych. W momencie, gdy dla pierwotnego wierzyciela dochodzenie długu jest zbyt problematyczne i czasochłonne, sprzedaje go firmie windykacyjnej. Może się to odbyć bez zgody dłużnika, jednak musi on zostać poinformowany o przeniesieniu jego wierzytelności na inny podmiot, w trybie precyzyjnie określonym w przepisach.

Mimo wszystko część dłużników jest zdezorientowanych, widząc, że w sprawie zobowiązania pisze do nich firma, której nie znają i u której nie zaciągali kredytu czy nie korzystali z jej usług. Niektórzy zapominają lub nawet nie są świadomi tego, że zaciągnęli jakiekolwiek zobowiązania, stąd też podchodzą z rezerwą do cesji:

- Takie długi z nieostrożności są powszechne i co gorsza dosyć niebezpieczne dla dłużnika. Przez zaniedbanie zobowiązania mogą powstać duże odsetki. Gdy dowiadujemy się o cesji, przede wszystkim należy skontaktować się z nowym wierzycielem. Podczas rozmowy można sprawdzić, jaka jest aktualna wysokość naszego długu i jakie mamy możliwości spłaty. Oczywiście brak rozmowy i dobrej woli ze strony dłużnika może skutkować przekazaniem sprawy do sądu i komornika, co powoduje powstanie dodatkowych kosztów – mówi Katarzyna Gulbicka, Dyrektor Pionu Windykacji Polubownej BEST.S.A.

Ktoś kupił mój dług – co mogę na tym zyskać?

Cesja długu jest najlepszym momentem na dokonanie zmian w spłacie zobowiązania i negocjacje warunków. Instytucje finansowe specjalizujące się w windykacji są bardziej otwarte na współpracę z dłużnikiem niż banki czy telekomy, bo rozmowa z dłużnikami jest istotą ich funkcjonowaniaDo czego może taki kontakt doprowadzić?

Cesja daje dłużnikowi nowe możliwości, których nie miał wcześniej, otwiera drogę do negocjacji warunków spłaty zobowiązania. Chcąc odzyskać dług, proponujemy rozwiązania, które są możliwe do zaakceptowania przez dłużników, a dodatkowo oferują im bonusy, np. możliwość odzyskania 5% każdej spłaconej raty w programie lojalnościowym. Obecnie najbardziej popularnym jest właśnie rozłożenie zobowiązania na raty – bardzo często bywa tak, że to dłużnik sam deklaruje, jakiej wysokości raty może spłacać co miesiąc, aby nie nadszarpnęły ponad miarę jego domowego budżetu, umożliwiając jednocześnie spłatę zobowiązania – mówi  Katarzyna Gulbicka, Dyrektor Pionu Windykacji Polubownej BEST.S.A.

Obecnie firmy windykacyjne to prężnie działające instytucje finansowe, często notowane na giełdzie, oferujące szereg programów spłaty, dysponujące doświadczonymi doradcami pomagającymi planować wydatki tak, aby wyjść z długu. Dłużnik ma więc możliwość ułożenia harmonogramu spłat, zastopowania naliczania odsetek, a nawet umorzenia części długu i wyjścia z problemów finansowych, o ile otwarty jest na współpracę z wierzycielem. Firmy windykacyjne, podobnie jak wszystkie inne, stosują też okresowo różne promocje czy bonusy, dające szansę dodatkowego zmniejszenia zobowiązania.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Bądź na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi, motoryzacyjnymi i technologicznymi z kraju i ze świata.