Opakowanie i znakowanie towarów gwarancją bezpieczeństwa w transporcie

Opakowanie i znakowanie towarów gwarancją bezpieczeństwa w transporcie

Transport i magazynowanie wiążą się z wieloma czynnościami, które dotyczą przepływu towarów między producentem a konsumentem. Istnieje wiele działań związanych z przepływem towarów od producenta do konsumenta. Należą do nich planowanie, pakowanie, manipulacja materiałami i organizacja transportu. Wszystkie te czynności są niezbędne do zapewnienia, że towary docierają do właściwego miejsca we właściwym czasie, z właściwą jakością, ilością i rodzajem. Ważne jest oddzielanie, klasyfikowanie, pakowanie, oznaczanie i formowanie jednostek ładunkowych ze względu na ich unikalne cechy. Prace te mają na celu zwiększenie możliwości transportowych ładunków, przystosowanie ich do przewozu, załadunku, rozładunku i przeładunku, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa.

Jak umiejętnie zabezpieczyć towar, aby trafił do odbiorcy bez uszkodzeń lub zmniejszyć ryzyko?

Podatność transportowa

Jakość przesyłek jest zagrożona podczas transportu, załadunku i rozładunku. W trakcie tych procesów możliwość wystąpienia uszkodzeń może być bardzo poważna. Ważne jest, aby odpowiednio przygotować przesyłkę, zastosować specjalne opakowania, a także specjalistyczną zabudowę. Ma to na celu uwzględnienie odporności ładunków na warunki transportowe. Podatność transportowa to odporność ładunku.

Wyróżnia się następujące rodzaje podatności na transport:

  • Podatność naturalna jest wynikiem właściwości fizycznych, biologicznych i chemicznych występujących w ładunku. Jest ona miarą twardości, elastyczności i gęstości. Organizacja transportu musi być lepsza i należy podjąć środki bezpieczeństwa, aby zmniejszyć podatność naturalną. Zwykły transport może być trudny dla ładunków o naturalnej podatności. Są to ładunki niebezpieczne, wrażliwe na warunki transportu i czas jego trwania.
  • Podatność techniczną określa się na podstawie masy, wymiarów i stanu skupienia ładunku (ciała stałe, ciecze, ładunki lotne). Zastosowanie odpowiedniego opakowania transportowego może zwiększyć podatność techniczną.
  • Podatność ekonomiczna jest określana przez wartość ładunku. Podatność ekonomiczną zwiększa się poprzez zabezpieczenie ładunku przed utratą, zepsuciem lub uszkodzeniem.
  • Podatność na składowanie to stan, który powoduje odporność na warunki transportu i czas składowania.

Ważne jest zapewnienie najlepszych warunków dla przepływu towarów podczas transportu i magazynowania. Obejmuje to uwzględnienie zarówno podatności na składowanie, jak i kwestii technicznych.

opakowania na magazynie

Opakowania transportowe

Opakowanie jest podstawową jednostką, która chroni towary przed uszkodzeniem, utratą lub pogorszeniem jakości podczas transportu i magazynowania. Opakowania chronią materiały przed wpływem środowiska i energii mechanicznej podczas transportu i magazynowania. Stosowanie opakowań o odpowiedniej wielkości i kształcie pozwala na układanie pojedynczych opakowań w stosy. Pozwala to na maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej i możliwości transportowych.

Opakowanie powinno być dostosowane do masy, wymiarów, kształtu i właściwości produktu. Powinno być również przystosowane do transportu i przeładunku. Większość opakowań jest wykonana z drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych i tkanin. Opakowania mogą występować w wielu formach, takich jak: skrzynie, skrzynki, pudełka, beczki, cylindry, worki, pojemniki.

Prawidłowe oznaczenia na opakowaniach

Bez oznaczeń na opakowaniach towar nie może przemieszczać się w łańcuchu dostaw. Organizacja i technologia całego systemu transportowego jest regulowana przez oznakowanie towarów. Znakowanie opakowań polega na umieszczeniu na zewnętrznej stronie opakowania standardowego symbolu (napisy, litery i cyfry, obrazki w kontrastowych kolorach). Symbol ten identyfikuje towar, jego wagę, właściwości, wrażliwość oraz sposób postępowania z nim (oznakowania towarów znajdują się tutaj). Określa również nadawcę, miejsce przeznaczenia i sposób pakowania. Oznaczenie to pełni funkcję instruktażową dla wszystkich zaangażowanych w proces transportu i magazynowania (zwłaszcza dla przewoźników) oraz chroni ładunek przed uszkodzeniem. Ułatwia również prowadzenie ewidencji. Wymagane są wyraźne i czytelne oznaczenia. Powinny być one nadrukowane na opakowaniu lub wypalone czy wytłoczone, aby zapewnić odporność na ścieranie i inne czynniki zewnętrzne. Poniżej podano kategorie oznaczeń na opakowaniach:

Są istotne, ponieważ określają podstawowe cechy produktu oraz przeznaczenie dla konkretnego odbiorcy.

  • Informacyjne - wskazują na rodzaj, jakość i skład produktu, kraj pochodzenia, sposób użycia, termin przydatności do spożycia i inne szczegóły ułatwiające rozpoznanie ładunku.
  • Niebezpieczne - określają specyficzne cechy ładunku, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi lub środowiska. materiały wybuchowe, materiały trujące. Przewóz materiałów niebezpiecznych regulują odrębne przepisy (Umowa ATR). Opakowania transportowe i metody transportu muszą być certyfikowane.
  • Handling - nakazują określony sposób obchodzenia się z ładunkiem i ostrzegają o możliwych stratach, np. kruchy, łamliwy, łatwo psujący się.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Bądź na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi, motoryzacyjnymi i technologicznymi z kraju i ze świata.