Badania na rynek

Badania na rynek

Uzyskanie dotacji na wdrożenie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub innowacyjnego procesu technologicznego

Szukasz środków na realizację badań i rozwoju?

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w procesie wdrażania prac B+R prowadzących do wprowadzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów (produktów lub usług) lub innowacyjnych procesów technologicznych. Prace B+R, które mają być wdrożone, mogą być prowadzone samodzielnie, na zlecenie lub zakupione.

Czy program jest dla mnie?

Tak, jeśli jesteś małym i średnim przedsiębiorstwem, które:

 • zamknęło co najmniej 1 rok budżetowy, trwający 12 miesięcy
 • w ciągu co najmniej 1 z ostatnich 3 lat Państwa firma osiągnęła przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 000 zł (mikro i małe firmy) lub nie mniejsze niż 1 mln zł (średnie firmy),

Pomoc w uzyskaniu środków z programu "Badania na rynek" można uzyskać na www.a1europe.pl >>

Na co mogę wykorzystać środki z programu badań rynkowych?

Na usługi doradcze:

 • tworzenie strategii biznesowej
 • udoskonalenie modelu biznesowego
 • określanie strategii wejścia na rynek
 • ustalenie ceny produktu lub usługi
 • opracowanie strategii komunikacyjnej

Na wydatki inwestycyjne:

 • zakup lub wynajem nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (łączna wartość tych kosztów może wynieść do 10% kosztów kwalifikowanych)
 • zakup materiałów budowlanych lub robót budowlanych (np. do budowy linii produkcyjnych, hal)
 • zakup lub wytworzenie środków trwałych (np. zakup maszyn, urządzeń produkcyjnych)
 • zakup patentów, licencji, know-how

Na eksperymentalne prace rozwojowe (w tym koszty wynagrodzeń, badań zleconych, materiałów i dostaw)

Projekt nie może obejmować wyłącznie wydatków na prace doradcze lub rozwojowe, musi również obejmować wydatki na część inwestycyjną.

Na jakie wsparcie mogę liczyć?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych Twojego projektu to 1 mln PLN, a maksymalna to 50 mln EUR.

Na doradcze prace i usługi rozwojowe możesz przeznaczyć maksymalnie 1 mln zł każdy.

Kwota współfinansowania:

Usługi doradcze:  50 % kosztów kwalifikowanych.

Wydatki inwestycyjne - wysokość dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu:

 • województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie: 60-70%.
 • województwa: małopolskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, lubuskie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie: 45-55%
 • Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska Województwo: 35-45%.
 • Województwo mazowieckie: 20-55%

Prace rozwojowe:

 • mikro i małych przedsiębiorstw: 45%
 • średnich przedsiębiorstw: 35%.

Oceniamy możliwości dofinansowania i pomagamy w przygotowaniu wniosku.

Wspólnie z naszymi partnerami ocenimy możliwości dofinansowania i przeprowadzimy Cię przez proces przygotowania wniosku i złożenia wniosku.

Prace wdrożeniowe

Dla pomyślnej realizacji Państwa produktu lub usługi oferujemy kompleksowe doradztwo:

 • tworzenie strategii biznesowej
 • Udoskonalenie modelu biznesowego
 • określanie strategii wejścia na rynek
 • ustalenie ceny produktu lub usługi
 • opracowanie strategii komunikacyjnej

Nabór jest otwarty do 17.02.2020

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Bądź na bieżąco z wiadomościami gospodarczymi, motoryzacyjnymi i technologicznymi z kraju i ze świata.